Ústav metalurgie

Ústav metalurgie je jedným z troch ústavov Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach.

Ústav metalurgie zabezpečuje výučbu a rozvoj študijných predmetov v týchto oblastiach:

 • prírodovedné a inžinierske základy vysokoteplotných procesov
 • technológie výroby a spracovania železa, ocele a neželezných kovov, zlievarenské technológie
 • technológie výroby nekovových anorganických materiálov pre hutníctvo a podporné odvetvia priemyslu
 • tepelná technika a hutnícka energetika so zameraním na palivá a iné zdroje energie, distribúciu a spaľovanie palív, výrobu tepla

Vedenie ústavu metalurgie

 • prof. Ing. Pavel Raschman, CSc.
  Riaditeľ
  +421 55 602 2972
  pavel.raschman@tuke.sk
 • doc. Ing. Jaroslav Legemza, PhD.
  Zástupca riaditeľa
  +421 55 602 3155
  jaroslav.legemza@tuke.sk
 • Ing. Anna Oravcová
  Tajomník
  +421 55 602 2403
  anna.oravcova@tuke.sk
 • prof. Ing. Mária Fröhlichová, CSc.
  Vedúci Oddelenia hutníctva a zlievarenstva
  +421 55 602 3152
  maria.frohlichova@tuke.sk
 • Ing. Gustáv Jablonský, PhD.
  Vedúci Oddelenia tepelnej techniky a plynárenstva
  +421 55 602 2417
  gustav.jablonsky@tuke.sk
 • doc. Ing. Gabriel Sučik, PhD.
  Vedúci Oddelenia nekovových materiálov
  +421 55 602 2987
  gabriel.sucik@tuke.sk

Nájdete nás

Kontakt

 • Ústav metalurgie HF TUKE
 • Letná 9, Košice 042 00 Slovensko
 • umet.hf@tuke.sk
 • +421 917 325 929
 • http://umet.hf.tuke.sk

Oddelenia

Oddelenie tepelnej techniky a plynárenstva

Oddelenie vykonáva výskumné aktivity oblastiach efektívne využitie tradičných, odpadných a obnoviteľných zdrojov tepelnej energie, doprava a distribúcia energetických médií. Letná 9

Oddelenie nekovových materiálov

Oddelenie vykonáva výskumné aktivity oblastiach moderných technológií pre komplexné využitie surovín, najmä magnezitu a serpentinitu. Ďalej sa zaoberá výrobou a aplikáciou progresívnych žiaruvzdorných keramických materiálov. Park Komenského 3

Oddelenie hutníctva a zlievarenstva

Oddelenie vykonáva výskumné aktivity oblastiach technologických aspektov výroby koksu, aglomerátu, peliet, surového železa, ocele a ferozliatin. Simuláciou plynulého odlievania ocele pomocou vodného modelu. Ďalej sa zaoberáme modelovaním výrobou rôznych aglomerátov na báze Fe, Mn, Ti. Park Komenského 14