Vedenie ústavu metalurgie

 • doc. Ing. Branislav Buľko, PhD.
  Poverený vedením UMET
  +421 55 602 3169
  branislav.bulko@tuke.sk
 • doc. Ing. Gabriel Sučik, PhD.
  Zástupca riaditeľa
  +421 55 602 2971
  gabriel.sucik@tuke.sk
 • Ing. Anna Oravcová
  Tajomník
  +421 55 602 2403
  anna.oravcova@tuke.sk
 • Renáta Ivánová
  Sekretariát
  +421 55 602 2751
  umet.hf@tuke.sk
 • Ing. Peter Demeter, PhD.
  Vedúci oddelenia
  +421 55 602 3169
  peter.demeter@tuke.sk
 • doc. Ing. Branislav Buľko, PhD.
  Poverený vedením UMET
  +421 55 602 3169
  branislav.bulko@tuke.sk
 • prof. Ing. Mária Fröhlichová, CSc.
  Profesor
  +421 55 602 3152
  maria.frohlichova@tuke.sk
 • prof. Ing. Alena Pribulová, CSc.
  Profesor
  +421 55 602 2752
  alena.pribulova@tuke.sk
 • doc. Ing. Dana Baricová, PhD.
  Docent
  +421 55 602 2775
  dana.baricova@tuke.sk
 • doc. Ing. Róbert Findorák, PhD.
  Docent
  +421 55 602 3155
  robert.findorak@tuke.sk
 • doc. Ing. Peter Futáš, PhD.
  Docent
  +421 55 602 3141
  peter.futas@tuke.sk
 • doc. Ing. Jaroslav Legemza, PhD.
  Docent
  +421 55 602 3155
  jaroslav.legemza@tuke.sk
 • doc.Ing. Iveta Vasková, PhD.
  Docent
  +421 55 602 3141
  iveta.vaskova@tuke.sk
 • Ing. Marianna Bartošová, PhD.
  Odborný asistent
  +421 55 602 3140
  marianna.bartosova@tuke.sk
 • Ing. Martina Džupková, PhD.
  Odborný asistent
  +421 55 602 2755
  martina.dzupkova@tuke.sk
 • Ing. Štefan Eperješi, CSc.
  Odborný asistent
  +421 55 602 3140
  stefan.eperjesi.2@tuke.sk
 • Ing. Bc. Martina Hrubovčáková, PhD.
  Odborný asistent
  +421 55 602 2311
  martina.hrubovcakova@tuke.sk
 • Štefan Daňko
  Technik pre vzdelávacie činnosti
  +421 55 602 2814
  stefan.danko@tuke.sk
 • Jozef Pokorný
  Elektromechanik
  +421 55 602 3166
  jozef.pokorny@tuke.sk
 • Ing. Gustáv Jablonský, PhD.
  Vedúci oddelenia
  +421 55 602 2417
  gustav.jablonsky@tuke.sk
 • prof. Ing. Augustín Varga, CSc.
  Profesor
  +421 55 602 2425
  augustin.varga@tuke.sk
 • doc. Ing. Ján Kizek, PhD.
  Docent
  +421 55 602 2416
  jan.kizek@tuke.sk
 • doc. Ing. Ladislav Lukáč, PhD.
  Docent
  +421 55 602 2407
  ladislav.lukac@tuke.sk
 • Ing. Marcel Pástor, PhD.
  Odborný asistent
  +421 55 602 2424
  marcel.pastor@tuke.sk
 • Ing. Anna Oravcová
  Technik pre vzdelávacie činnosti
  +421 55 602 2403
  anna.oravcova@tuke.sk
 • Martin Štvarták
  Remeselník
  +421 55 602 2904
 • Ing. Róbert Dzurňák
  Vedecko - výskumný pracovník
  +421 55 602 3228
  robert.dzurnak@tuke.sk
 • doc. Ing. Gabriel Sučik, PhD.
  Vedúci oddelenia
  +421 55 602 2971
  gabriel.sucik@tuke.sk
 • prof. Ing. Pavel Raschman, CSc.
  Profesor
  +421 55 602 2972
  pavel.raschman@tuke.sk
 • prof. Ing. Beatrice Plešingerová, CSc.
  Profesorka
  +421 55 602 2900
  beatrice.plesingerova@tuke.sk
 • doc. RNDr. Alena Fedoročková, PhD.
  Docent
  +421 55 602 3109
  alena.fedorockova@tuke.sk
 • doc. Ing. Pavol Vadász, CSc.
  Docent
  +421 55 602 2806
  pavol.vadasz@tuke.sk
 • Ing. Eva Grambálová, PhD.
  Vedecký pracovník
  +421 55 602 2701
  eva.grambalova@tuke.sk
 • Ing. Dana Ivánová, PhD.
  Odborný asistent
  +421 55 602 2986
  dana.ivanova@tuke.sk
 • RNDr. Jana Kavuličová, PhD.
  Odborný asistent
  +421 55 602 2986
  jana.kavulicova@tuke.sk
 • Ing. Ľuboš Popovič, PhD.
  Vedecký pracovník
  +421 55 602 2971
  lubos.popovic@tuke.sk
 • RNDr. Eva Dedinská
  Laborant výskumu a vývoja
  +421 55 602 2837
  eva.dedinska@tuke.sk
 • Mgr. Zuzana Pappová
  Laborant
  +421 55 602 2970
  zuzana.pappova@tuke.sk
 • Róbert Hobor
  Technik výskumu a vývoja
  +421 55 602 2862
 • Peter Polák
  Remeselník výskumu a vývoja
  +421 55 602
 • Ing. Martin Conev
  Doktorand
  +421 55 602 3164
  martin.conev@tuke.sk
 • Ing. Roland Mežibrický
  Doktorand
  +421 55 602 3165
  roland.mezibricky@tuke.sk
 • RNDr. Jana Šoltész Matulová
  Doktorand
  +421 55 602 3164
  janka.matulova@gmail.com
 • Ing. Maryna Kyslytsyna
  Doktorand
  +421 55 602 2560
  maryna.kyslytsyna@tuke.sk
 • Ing. Štefan Pavučko
  Doktorand
  +421 55 602 3164
  stefan.pavucko@tuke.sk
 • Ing. arch. Michaela Vitková
  Doktorand
  +421 55 602 2871
  michaela.vitkova@tuke.sk