Oddelenie nekovových materiálov

Laboratórium pre analýzu fyzikálno – chemických vlastností


Používané zariadenia:

optický emisný spektrometer s ICP Fisher Thermo iCAP6200DUO, simultánny termický analyzátor NETZSCH STA F3 Jupiter, vertikálny dilatometer LINSEIS L75 PT Vertical, vysokoteplotný mikroskop Leitz-Wetzlar, AAS Perkin ELMER 3100, analyzátor Quantachrome Nova 100e.

Riešenie výskumných projektov:

Projekty orientované na analýzu fyzikálno – chemických vlastností nekovových materiálov.

Keramické laboratórium a laboratórium PLATAURUM


Používané zariadenia:

sušiareň, hrnčiarsky kruh, rotačný viskozimeter Rheotest, indukčná pec, valcovacia stolica, digestor

Riešenie výskumných projektov:

Projekty orientované na technológie nekovových materiálov.

Hala PK12


Používané zariadenia:

sušiace pece, vysokoteplotné pece do 1500°C, lis, mlyny, miešač na hmoty, laboratórne stoly, sitovačky

Riešenie výskumných projektov:

Projekty orientované na technológie nekovových materiálov.

Chemické laboratórium


Používané zariadenia:

laserový analyzátor distribúcie častíc MALVERN Microsizer 2000S, zariadenia a prístroje na analýzu chemického zloženia

Riešenie výskumných projektov:

Projekty orientované na analýzu chemických a fyzikálnych vlastností nekovových materiálov.

Laboratórium chemickej metalurgie a materiálov


Používané zariadenia:

vibračná striasačka RETSCH, potenciostat Titroline 7000, ph meter HANNA, merač redox potenciálu, miešané chemické reaktory

Riešenie výskumných projektov:

Projekty orientované na analýzu chemických vlastností nekovových materiálov.

Laboratórium termomechanických analýz a ortuťovej porozimetrie


Používané zariadenia:

termomechanický analyzátor LINSEIS TMA PT 1700, vysokotlakový ortuťový porozimeter Quantachrome PoreMaster 33, zariadenie pre mikrovlnné rozpúšťanie tuhých vzoriek CEM MARS

Riešenie výskumných projektov:

Projekty orientované na analýzu termomechanických a fyzikálnych vlastností nekovových materiálov.

Laboratórium difrakčnej práškovej analýzy


Používané zariadenia:

RTG difraktometer RIGAKU MiniFlex600, Theta-2Theta, CuK aplha

Riešenie výskumných projektov:

Projekty orientované na analýzu mineralogického zloženia.