Oddelenie Tepelnej techniky a plynárenstva

Miesto: hala PK 10

Laboratórium procesov spaľovania a výmeny tepla


Používané zariadenia:

malé tunely na štúdium spaľovania a fyzikálne modely tepelných agregátov, veľký spaľovací tunel + plynová komorová pec

Riešenie výskumných projektov:

Projekty orientované na výmenu tepla v tepelných agregátoch.

Laboratórium obnoviteľných zdrojov


Používané zariadenia:

reaktor na splyňovanie biomasy a výrobu tepla a elektrickej energie

Riešenie výskumných projektov:

Projekty orientované na využitie biomasy resp. odpadov na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie.