Všetky
|
Ústav
|
Štúdium
|
Veda a výskum
6Mar.

Odborné prednášky výskumných pracovníkov z U. S. Steel Košice, s.r.o.

Dňa 28.2.2018 sa na Ústave metalurgie uskutočnila odborná prednáška Ing. Gabriela Tréfu, PhD., MBA vedúceho odboru Technológia procesov prvovýroby, U. S. Steel Košice, s.r.o. - Výskum a vývoj s názvom “Výroba ocele v kyslíkovom konvertore, riadiace modely a systémy automatizácie výrobných procesov“. Táto prednáška bola úvodom do súboru odborných prednášok pre študentov Bc. a Ing. štúdia študijného odboru: Hutníctvo, vedených výskumnými pracovníkmi z oblasti výroby, spracovania a odlievania ocele, ktoré budú prebiehať vždy v stredu, od 10:50 hod. do 12:20 hod. na Ústave metalurgie, Park Komenského 14 (PK14), miestnosť č.14. Názvy ďalších prednášok a mená odborníkov z danej oblasti nájdete v priloženom dokumente. Týmto by sme sa chceli poďakovať zamestnancom U. S. Steel Košice, s.r.o. - Výskum a vývoj za ich odborné prednášky a ochotu participovať pri vzdelávaní našich študentov. Špeciálne poďakovanie patrí Ing. Gabrielovi Tréfovi, PhD., MBA a jeho úvodnej prednáške.


Rozpis odborných prednášok zamestnancov USSKE
1Mar.

ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ ODBORNÁ KONFERENCIA

KOLO ODDELENIA HUTNÍCTVA A ZLIEVARENSTVA
METALURGIA 2018
28. marec 2018 o 9.00 hod.
Hutníctvo železa a ocele - miestnosť č. 14
Zlievarenstvo - miestnosť č. 26
Aktívna účasť študentov 3.r. Bc. štúdia a 2.r. Ing. štúdia je povinná!
Štatút

28Feb.

Naštartuj svoje zahraničné dobrodružstvo

Prihlás sa na Erasmus+ študenstkú mobilitu za účelom štúdia/stáže do krajín EU a EHP počas leta alebo v akad. roku 2018/2019
Viac informácií TU

12Feb.

Slavnostné otvorenie spoločného laboratória - SimConT

Dňa 9. februára 2018 o 10:30 h sa uskutočnilo otvorenia nového spoločného laboratória Ústavu metalurgie Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach a spoločnosti Železiarne Podbrezová Výskumno-vývojové centrum s. r. o. – SimConT (Simulation of Continuous Casting, Tundish). Spoločné laboratórium SimConT je unikátne vedecké pracovisko v rámci celej Európy. Bude slúžiť na realizáciu základného a aplikovaného výskumu a vývoja v oblasti fyzikálneho modelovania procesov v zariadení pre plynulé odlievanie ocele. Rieši aktuálne problémy podnikovej praxe. Jeho prednosťou je urýchlený transfér výsledkov výskumu a vývoja do prevádzkových podmienok v podobe konkrétnych inovačných prvkov.
Viac informácií TU

22Nov.

Výzva na podávanie prihlášok

Výzva na podávanie prihlášok na Erasmus+ praktickú stáž do krajín EÚ pre študentov a budúcich absolventov
Viac informácií TU

13Nov.

CECHOVACIA SLÁVNOSŤ

Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

Vás srdečne pozýva na prednášku
prof. Malgorzaty Makowskej-Janusik „Nanosized materials: their properties and application - theoretical approach“
Projekt APVV SK-PL-2015-0040 dňa 15. 11. 2017 o 9:00 h v zasadacej miestnosti Dekanátu FMMR, 4.posch.
Pre viac informácií: maros.halama@tuke.sk, kl.2537

10Nov.

CECHOVACIA SLÁVNOSŤ

Študenti 5. ročníka Ústavu metalurgie FMMR Vás srdečne pozývajú na CECHOVACIU SLÁVNOSŤ ÚSTAVU METALURGIE dňa 29.11.2017 v Herľanoch so začiatkom o 18:00.
Teším sa na Vašu účasť.

08Nov.

Imatrikulácia študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia

Dekanka Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach pozýva všetkých zamestnancov a študentov na Imatrikuláciu študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia študentov Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach, ktorá sa uskutoční 14.novembra 2017 o 12,30 hod. v Aule Maxima Technickej univerzity v Košiciach.
Teším sa na Vašu účasť.

26Sep.

Kurz anglického jazyka pre pokročilých

Vážení zamestnanci a študenti FMMR
V ak. roku 2017/18 sme pre Vás pripravili v spolupráci s U. S. Steel Košice Kurz anglického jazyka pre pokročilých. Čítaj viac: TU

21Sep.

Otvorenie akademického roka 2017/2018

25.9.2017 10.50

Na základe rozhodnutia Vedenia TUKE Vás žiadam o prerušenie výučby v 1. ročníkoch bakalárskeho štúdia dňa 25. 9. 2017 od 10.50 - 12.20h. Spomínaní študenti aj s vyučujúcimi sa v tomto čase povinne zúčastnia slávnostného otvorenia akademického roka 2017/2018 v Aule Maxima.

V rámci slávnostného ceremoniálu otvorenia akademického roka bude podpísané spoločné Memorandum o spolupráci medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Technickou univerzitou v Košiciach.

05Sep.

Arne Espelund na FMMR

12.9.2017 10.00

Pozvánka na prednášku emeritného profesora - Arne Espelund z University Trondheim (Nórsko) Téma: "Celtic/Roman age iron production in Trøndelag, Norway."