27. mezinárodní vědecká konference IRON AND STEELMAKING

Cieľom konferencie je vytvoriť priestor pre prezentáciu najnovších poznatkov vo vede, technickom rozvoji v hutníctve železa a ocele, umožniť osobné a pracovné kontakty významných pracovníkov z oblasti hutníckej vedy a praxe. V odbornom jednaní, ktoré nadviaže na tradície predchádzajúcich konferencií, budú prezentované nové výsledky výskumu, vývoja, výroby a využitia koksu, aglomerátu, peliet, železa, ocele, ferozliatin a žiaruvzdorných materiálov s ohľadom na ekologické aspekty výroby.