Dátum: 9 - 11. máj 2017 Kontaktná osoba: marianna.bartosova@tuke.sk

Zabezpečenie kvality v zlievarenstve a zváračstve

Hutnícka fakulta TUKE v spolupráci s Polytechnikou Rzeszowskou organizuje XVII. ročník medzinárodnej odbornej konferencie „Zabezpečenie kvality v zlievarenstve a zváračstve.“ Tematické zameranie konferencie je venované kvalite, inovatívnym technológiám, aplikácii moderných výskumných metód, deštruktívnym a nedeštruktívnym spôsobom zisťovania kvality, ako aj možnosťami opravy chýb odliatkov.